História

Ide o programy životného štýlu, ktoré sú založené na výhodách dlhodobej kontroly váhy, pohybu a správnej výživy. Základom je svetoznáma Cambridge Diet, ktorú na podklade osemročného výskumu a v spolupráci s nemocnicou Addenbrook Hospital vyvinul Dr. A. Howard.

Alan Howard, svetoznámy lekár a biochemik začal na diéte pracovať v Dunn Nutrition Laboratory v Cambridge. Spoločne so skupinou kolegov založil asociáciu pre štúdium obezity (ASO), ktorá postupne narástla na Medzinárodnú asociáciu pre štúdium obezity (IASO) a Európsku asociáciu pre štúdium obezity (EASO). Doktor Howard bol taktiež zakladateľ medzinárodného časopisu pre štúdie obezity (IJO).

V roku 1970 začal intenzívny 7-ročný výskumný projekt na vývoji diéty, ktorá mala mať čo najnižšie množstvo kalórií a zároveň bola nutrične vyvážená. Doktor Howard  a jeho tím začali intenzívnu  štúdiu s pacientmi na West Middlesex nemocnici v Londýne. Potom nasledovali ambulantné štúdie v rovnakej nemocnici a následne aj v Addenbrookskej nemocnici v Cambridge, kde Dr. Howard a jeden z jeho kolegov pravidelne sledovali pacientov. Spolu s výskumnými záujmami Dr. Howard založil Howardovu nadáciu (registrovaná charitatívna nadácia). Jej cieľom je poskytovanie financovania pre bio – medické výskumy v oblasti obezity, výživy a ostatných kľúčových oblastí zdravia.

Je medzinárodne uznávaný expert v otázkách obezity, koronárnych chorôb a ochorení srdca. Je autorom knihy Cambridge Diet a mnohých ďalších vedeckých publikácií. Je predsedom Britského spolku náuky o výžive a udržuje kontakt s viacerými svetovo uznávanými vedcami z tejto oblasti. Od roku 1948 je členom Downing College Cambridgeskej univerzity, kde v roku 1987 získal čestné členstvo.

Cieľom výskumov Dr. A. Howarda bolo nájsť formu výživy, ktorá by dávala všetkým ľuďom možnosť zodpovedne kontrolovať a-lebo znižovať váhu svojho tela. Od samého začiatku bolo pre Dr. Howarda a jeho tím jasné, že táto forma výživy nesmie predstavovať len zníženie počtu prijímaných kalórií. Pre efektívnu a cieľavedomú kontrolu váhy potrebuje užívateľ okrem bielkovín, sacharidov a esenciálnych mastných kyselín aj dostatočné množstvo vitamínov, minerálov a živín. A to všetko v perfektne vyváženej kombinácii.

Vedecké štúdie vykonané na 15 univerzitných klinikách po celom svete potvrdili, že Cambridge Diet je účinná a bezpečná.